Телефон

+38(050)194-35-77

Спецрада Д 76.600.02

Головна / Спецрада Д76.600.02

Профілі ради

Буковинський державний медичний університет МОЗ України
Д 76.600.02

«Педіатрія»

14.01.10

«Патологічна фізіологія»

14.03.04

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 76.600.02: з 10.10.2022 року по 10.10.2025 року

Нормативно-правова база

Наказ МОН України від 12 січня 2017 № 40 «Про затвердження Вимоги до оформлення дисертації»

Наказ від 23.08.2023 № 1035

Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів

Наказ МОН України від 13 грудня 2021 № 1359 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів

Наказ МОН України від 23 вересня 2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року

Повідомлення щодо захистів дисертацій докторів та кандидатів наук

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 76.600.02

Спеціалізована вчена рада Д 76.600.02 з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:
· 14.01.10 – педіатрія (медичні науки),
· 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради
Сорокман Таміла Василівна, декан медичного факультету №4, професор кафедри педіатрії та медичної генетики, доктор медичних наук, професор
(14.01.10 — педіатрія)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Ткачук Світлана Сергіївна, завідувач кафедри фізіології імені Я.Д. Кіршенблата, доктор медичних наук, професор
(14.03.04 — патологічна фізіологія)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Сокольник Сніжана Василівна, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики, доктор медичних наук, професор
(14.01.10 — педіатрія)

Specialized Scientific Council D 76.600.02 with the right to carry out defenses of the dissertations for attaining the degree of Doctor of Sciences in the field of:
· 14.01.10 – Pediatrics (Medical Sciences),
· 14.03.04 – Pathological Physiology (Medical Sciences).
The Chair of the Council – Dean of the medical faculty 4, Professor of the Department of Pediatrics and Medical Genetics, MD, Professor Sorokman Tamila Vasylivna.
The Vice Chair of the Council – the Head of the Department of Physiology n.a. Y.D. Kirshenblat, MD, Professor Tkachuk Svitlana Serhiivna.
Scientific Secretary of the Specialized Scientific Council – the Head of the Department of Pediatrics and Medical Genetics, MD, Professor Sokolnyk Snizhana Vasylivna.

Члени спеціалізованої вченої ради:
4. Іванова Лорина Алімівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.10;
5. Волосянко Андрій Богданович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.10;
6. Годованець Юлія Дмитрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.10;
7. Грицюк Мар’яна Іванівна, д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.03.04;
8. Гудима Арсен Арсенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, спеціальність 14.03.04;
9. Заморський Ігор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.03.04;
10. Левицька Світлана Анатоліївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.03.04;
11. Токарчук Надія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, спеціальність 14.01.10;
12. Колоскова Олена Костянтинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.10;
13. Коновчук Віктор Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.03.04;
14. Нечитайло Юрій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.10;
15. Роговий Юрій Євгенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.03.04;
16. Доцюк Лідія Георгіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, спеціальність 14.03.04;
17. Ященко Юрій Борисович, д.мед.н., професор, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, спеціальність 14.01.10;
18. Хара Марія Романівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, спеціальність 14.03.04.

Графік захистів дисертацій

Заплануйте свій шлях до успішного захисту: графік захистів дисертацій

Надаємо повну інформацію про дати, час та розклад захистів дисертацій у Буковинському державному медичному університеті.  З нашим графіком захистів дисертацій ви будете завжди в курсі подій і зможете ефективно планувати свій науковий шлях до успіху

Кметь Ольга Гнатівна

18.12.2023 о 10 год.
Патогенетичне обгрунтування ефективності модуляторів ГАМК-ергічної та ренін-ангіотензинової систем при експериментальній нейродегенерації (експериментальне дослідження)