Телефон

+38(050)194-35-77

Бамбуляк Андрій Васильович

Здобувач: БАМБУЛЯК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Назва дисертації: Обґрунтування ефективності хірургічного лікування дефектів кісткової тканини щелеп із застосуванням клітинних технологій (клініко-експериментальне дослідження)
На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук
Cпеціальність: 14.01.22 – стоматологія
Дата захисту: 07.06.2023 о 12 год.
Місце захисту: Театральна площа, 2, 2 -поверх, м. Чернівці

Дисертація
Реферат дисертації
Висновок про наук. новизну, теорет. та практ. значення результатів дослідження
Довідка з УкрІНТЕІ про отримання електронного примірника дисертації
Відгук д.мед.н., професора Шувалова С. М.
Відгук д.мед.н., професора Нагірного Я.П.
Відгук д.мед.н., професора Гудар’яна О.О.
Облікова картка дисертації (ОКД)
Відеозапис захисту дисертації Бамбуляка А.В.